Организация на движението за изместване на спирка

От 12.02.2024 г. се измества спирка с код 2730 „Ул. "Родопски извор“, обслужваща автобусни линии №№ 73, 204 и Н1, съгласно одобрения проект за организация на движението.

02.02.2024