Организация на движението за изграждане на канализационна мрежа на кв. „Драгалевци”

От 14.11.2023 г. до 05.01.2024 г. (включително) се забранява влизането на пътните превозни средства по ул. „Папрат“ между ул. „Лешникова гора“ и ул. „Маестро Г. Атанасов“, по ул. „Захари Зограф“ между ул. „Папрат“ и ул. „Крушова градина“ с изключение на превозните средства, които са собственост на лица, живеещи в зоната, за която е въведена забраната, както и за превозните сдредства, които обслужват по утвърден график обекти в сигнализираните пътни участъци.

От 14.11.2023 г. до 05.01.2024 г. (включително) се променят маршрутите на автобусни линии №№ 64, 66, 68 и 98, както следва:
➢ Автобусна линия № 64 (в посока Център по хигиена): от Зоопарка по действащия маршрут до кръстовище бул. „Черни връх“ - ул. „Ламар“ - ул. „Лешникова гора“, надясно по ул. „Лешникова гора“ и надясно по ул. „Нарцис“ по маршрута до Център по хигиена двупосочно;
➢ Автобусна линия № 66 (в посока хотел "Морени"): от Зоопарка по действащия маршрут до кръстовище бул. „Черни връх“ - ул. „Ламар“ - ул. „Лешникова гора“, по ул. „Лешникова гора“, по ул. „Нарцис“ и през площад „Цар Иван Александър“ по маршрута до хотел „Морени“ двупосочно.
Автобусни линии № 68 и 98 в посока съответно кв. "Симеоново" и кметство Железница: от Зоопарка по действащия маршрут до кръстовище бул. „Черни връх“ - ул. „Ламар“ - ул. „Лешникова гора“, по ул. „Лешникова гора“, по ул. „Нарцис“,  по ул. „Папрат“, по ул. „Маестро Атанасов“, по ул. „Крушова градина“ и по ул. „Захари Зограф“ по маршрутите.
Разкриват се  временни спирки:
- двупосочна на кръстовище бул. „Черни връх“ - ул. „Ламар“ - ул. „Лешникова гора“;
- двупосочна на кръстовище ул. „Нарцис“ - ул. „Лешникова гора“;
- двупосочна на кръстовище ул. „Захари Зограф“ - ул. „Крушова градина“;
- двупосочна на кръстовище ул. „Крушова градина“ - ул. „Нарцис“.

13.11.2023