Организация на движението за изграждане на канализационна мрежа на кв. „Драгалевци”

До 12.10.2023 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Папрат“ между ул. „Константин Помянов“ и кръговото кръстовище на ул. „Папрат"/ул. „Захари Зограф“ с изключение на превозните средства, които са собственост на лица, живеещи в зоната, за която е въведена забраната, както и за превозните средства, които обслужват по утвърден график обекти в сигнализираните пътни участъци.

05.10.2023