Организация на движението за извършване на товаро-разтоварни дейности

От 12:00 часа на 25.04.2024 г. до 06:00 часа на 26.04.2024 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието на ул. „Кн. Александър I“, пред входа на Градска художествена галерия – 6 (шест) паркоместа.

22.04.2024