Организация на движението за извършване на ремонт на тротоар на ул. „Тунджа“

От 13.03.2024 г. до 07.04.2024 г. (включително) се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „Тунджа“ между ул. „Цар Петър“ и ул. „Христо Станчев“.

13.03.2024