Организация на движението за извънреден конгрес на 15.03.2024 г. в хотел „Маринела”

От 16:00 часа на 14.03.2024 г. до 18:00 часа 15.03.2024 г. се забранява паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието на бул. „Джеймс Баучър” между ул. „Петър Станчев” и ул. „Златен рог”.

08.03.2024