Организация на движението за заснемане на филмовата продукция "Косматковци"


От 20:00 часа на 07.03.2024 г. до 20:00 часа на 09.03.2024 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“ на паркинга на пл. „Кн. Александър I“ – 50 (петдесет) паркоместа.

29.02.2024