Организация на движението за заснемане на филмова продукция „Вкусът на Париж“

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

- От 07:00 до 20:30 часа на 02.04.2024 г. на ул. „Женева“ между ул. „Любен Каравелов“ и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ – 10 (десет) паркоместа;

- От 07:00 до 20:30 часа на 03.04.2024 г. на паркинга на ул. „Сердика“ и ул. „Искър“ – 18 (осемнадесет) паркоместа;

- От 07:00 до 20:30 часа на 03.04.2024 г. на ул. „Искър“ между ул. „Сердика“ и ул. „Веслец“ – 2 (две) паркоместа.

29.03.2024