Организация на движението за заснемане на филмова продукция

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:
От 18:00 часа на 22.02.2023 г. до 12:00 часа на 23.02.2023 г. на ул. „Митрополит Панарет“ между ул. „Христаки Павлович“ и ул. „Сава Радулов“ – 8 (осем) паркоместа;
От 08:00 до 20:00 часа на 23.02.2023 г. на ул. „Княз Борис I“ № 160 между ул. „Цар Симеон“ и ул. „Екзарх Йосиф“– 8 (осем) паркоместа.
От 18:00 часа на 23.02.2023 г. до 12:00 часа на 24.02.2023 г.:
- на ул. „Цар Симеон“ между ул. „Сердика“ и ул. „Веслец“ – 4 (четири) паркоместа;
- на ул. „Сердика“ между ул. „Цар Симеон“ и ул. „Екзарх Йосиф“ – 4 (четири) паркоместа.
От 08:00 до 16:00 часа на 24.02.2023 г.:
- на ул. „Будапеща“ между ул. „Цар Симеон“ и ул. „Екзарх Йосиф“ – 4 (четири) паркоместа;
- на ул. „Цар Симеон“ между ул. „Будапеща“ и ул. „Георги Бенковски“ – 4 (четири) паркоместа.

21.02.2023