Организация на движението за заснемане на телевизионен сериал

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:
- От 08:30 до 17:00 часа на 14.02.2023 г. на ул. „Марин Дринов“ между ул. „Васил Априлов“ и бул. „Проф. Асен Златаров“ – 10 (десет) паркоместа.
- От 08:00 до 18:30 часа на 14.02.2023 г. на ул. „Васил Априлов“ между ул. „Оборище“ и ул. „Велико Търново“ – 10 (десет) паркоместа;

 

09.02.2023