Организация на движението за заснемане на рекламен клип

От 07.00 до 19.00 часа на 06.05.2024 г. и от 06.00 до 18.00 часа на 07.05.2024 г. се забранява  престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

- на бул. „Цар Борис III“ между бул. „Акад. И.Е. Гешов“ и ул. „Софийски герой“ – 6 /шест/ паркоместа;

- на ул. „Сотир Андонов“ между бул. „Цар Борис III“ и ул. „Феликс Каниц“ – 9 /девет/ паркоместа;

- на ул. „Ами Буе“ между бул. „Акад. И.Е. Гешов“ и ул. „Сотир Андонов“ – 5 /пет/ паркоместа.

02.05.2024