Организация на движението за заснемане на рекламно видео на 13.04.2024 г.

Забранява се престоят и паркирането с изключение на превозните средства на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:
- от 08:30 часа до 11:00 часа на 13.04.2024 г. ул. „Княз Александър I” в участъка между ул. „Съборна“ и ул. „Ген. Гурко“ – 2 (два) броя паркоместа;
- от 15:00 часа до 19:00 часа на 13.04.2024 г. на локалното пътно платно на бул. „Цар Борис III” в участъка между ул. „Сотир Андонов“ и бул. „Акад. Иван Евстр. Гешов“ – 10 (десет) броя паркоместа.

05.04.2024