Организация на движението за заснемане на рекламен клип

От 06:00 часа до 20:00 часа на 10.02.2023 г. се  забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на моторни превозни средства, обслужващи мероприятието, на ул. „Кадин връх“. 

08.02.2023