Организация на движението за заснемане на рекламен клип

От 17:00 часа до 23:00 часа на 18.11.2023 г. се забранява влизането на пътни превозни средства за максимум пет минути на час за заснемане на кадър, по два пъти на час (максимум 10 пъти за периода) на ул. „Михаил Тенев“ в участъка между локалното пътно платно на бул. „Цариградско шосе“ и сградата на „Камарата на строителите в България“ (ул. „Михаил Танев“ № 6).

Забранява се престоят и паркирането с изключение на превозните средства на снимачния екип и извън места  в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

От 08:00 часа до 22:00 часа на 18.11.2023 г. на ул. „Михаил Тенев“ в участъка между локалното пътно платно на бул. „Цариградско шосе“ и сградата на „Камарата на строителите в България“ (ул. „Михаил Танев“ № 6);

► От 08:00 часа до 22:00 часа на 18.11.2023 г. на улицата между сградата на „Балкан бизнес център“ и сградата на „Камарата на строителите в България“ (между ул. „Михаил Тенев“ и ул. „Боян Дамянов“).

17.11.2023