Организация на движението за заснемане на рекламен клип

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:
От 07:00 до 20:00 часа на 30.09.2023 г.:
- на ул. „Черковна“ между ул. „Русалка“ и ул. „Франсис де Пресансе“ – 9 (девет) паркоместа;
- на ул.  „Русалка“ между ул.  „Черковна“ и  ул. „Васил Друмев“ – 9 (девет) паркоместа.
► От 06:00 до 13:00 на 01.10.2023 г. на ул. „Стефан Караджа“ между ул. „Георги С. Раковски“ и ул. „Дякон Игнатий“ –15 (петнадесет) паркоместа.
► От 10:00 до 20:00 часа на 01.10.2023 г.:
- на  „Московска“ между ул.  „Георги Бенковски“ и ул.  „Малко Търново“ – 10 (десет0 паркоместа;
- на пл.  „Николай Гяуров“ – 10 (десет) паркоместа.

27.09.2023