Организация на движението за заснемане на рекламен клип 

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:
От 17:00 часа на 01.06.2024 г. до 12:00 часа на 02.06.2024 г.:
- на ул. „Цар Калоян“ между ул. „Алабин“ и ул. „Позитано“ – 4 (четири) паркоместа;
- на ул. „Алабин“ между ул. „Леге“ и ул. „Цар Калоян“ – 11 (единадесет) паркоместа.
От 07:00 до 14:00 часа на 02. и 03.06.2024 г. на ул. „Екзарх Йосиф“ между ул. „Сердика“ и бул. „Кн. Мария Луиза“ – 15 (петнадесет) паркоместа.
► От 07:00 до 17:00 часа на 02.06.2024 г. на площад „Папа Йоан Павел II“, при 120. ОУ – 15 (петнадесет) паркоместа.
От 07:00 на 02.06.2024 г. до 16:00 часа на 03.06.2024 г.:
- на ул. „Св. Иван Рилски“ между ул. „Бузлуджа“ и бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ – 9 (девет) паркоместа;
- на ул. „Бузлуджа“ между ул. „Св. Иван Рилски“ и бул. „Прага“ – 6 (шест) паркоместа.

28.05.2024