Организация на движението за заснемане на български сериал „Алфа“


Забранява се престоят и паркирането с изключение на моторните превозни средства на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

  • Ц– 8 (осем) броя паркоместа;
  • От 18:00 часа на 14.02.2023 г. до 18:00 часа на 15.02.2023 г. на ул. „Цар Симеон“ в участъка между ул. „Георг Вашингтон“  и бул. „Кн. Мария-Луиза“ – 8 (осем) броя паркоместа;
  • От 18:00 часа на 18.02.2023 г. до 18:00 часа на 19.02.2023 г. на ул. „Цар Симеон“ в участъка между бул. „Кн. Мария-Луиза“ и ул. „Веслец“ – 6 (шест) броя паркоместа;
  •  От 18:00 часа на 18.02.2023 г. до 18:00 часа на 19.02.2023 г. на ул. „Сердика“ в участъка между ул. „Цар Симеон“ и ул. „Екзарх Йосиф“ – 4 (четири) броя паркоместа.
13.02.2023