Организация на движението за заснемането на рекламен клип

От 04:00 до 20:00 часа на 17.02.2024 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:
- на ул. „Шипка“ между ул. „Сан Стефано“ и ул. „Проф. Асен Златаров“ – 5 (пет) паркоместа;
- на ул. „Проф. Асен Златаров“ между ул. „Шипка“ и ул. „Оборище“ – 5 (пет) паркоместа.

16.02.2024