Организация на движението за връчване на акредитивни писма от президента на извънредни и пълномощни посланици на Босна и Херцеговина

      
От 09:00 часа до 12:30 часа на 15.02.2024 г. се осигурява паркирането на автобусите, превозващи участниците в мероприятието пред Националния археологически институт с музей.
От 09:00 часа до 12:30 часа на 15.02.2024 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Леге“ в участъка между ул. „Съборна“ и пл. „Атанас Буров“.
От 11:00 часа до приключване на мероприятието на 15.02.2024 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието, на ул. „Московска“ в участъка между ул. „Париж“ и ул. „Г. С. Раковски“.

15.02.2024