Организация на движението по ул. „Леге“ за връчване на акредитивни писма на Президента на Република България на 22.11.2023 г.

От 09:00 до 12:30 часа на 22.11.2023 г. се осигурява паркирането на автобусите на участниците в събитието  пред Археологическия музей.

От 09:00 до 12:30 часа на 22.11.2023 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Леге“ между ул. „Съборна“ и пл. „Атанас Буров“. 

Столичната дирекция на вътрешните работи осигурява охрана, постове за контрол и регулиране на движението за горепосоченото време и места.

17.11.2023