Организация на движението за бул. „Владимир Вазов“ между ул. „Милен Цветков“ – ул. „Витиня“

До  10.12.2023 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по по южното пътно платно на бул. „Владимир Вазов“ между ул. „Милен Цветков“ и ул. „Витиня“, като движението се извършва двупосочно в северното пътно платно на бул. „Владимир Вазов“ в посочения участък.

13.11.2023