Организация на движението за ул. „Цар Шишман“ между ул. „Иван Вазов“ и ул. „Славянска“


От 14.02.2023 г. до 29.03.2023 г. (включително) се забранява влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „Цар Шишман“ между ул. „Иван Вазов“ и ул. „Славянска“.

13.02.2023