Организация на движението за ул. „6-ти септември“ между ул. „Иван Вазов“ и ул. „Ген. Гурко“

До 10.11.2023 г. (включително) продължава временната организация на движение за забрана на влизането, престоя и паркирането на пътни превозни средства по ул. „6-ти септември“ между ул. „Иван Вазов“ и ул. „Ген. Гурко“.

23.10.2023