Организация на движението във връзка с Urban Creatures: Sofia Lights '2023

Във връзка с Urban Creatures: Sofia Lights '2023 от 17:30 часа до приключване на мероприятията на 09.10.2023 г., 10.10.2023 г., 11.10.2023 г. и 12.10.2023 г. се забранява:
- престоят и паркирането на пътни превозни средства на паркинга пред парк-музей „Врана“;
- влизането на пътни превозни средства по улицата между парк-музей „Врана“ и бул. „Цариградско шосе“ с изключение на колите на обществения транспорт и автомобилите, обслужващи мероприятието.

Разрешава се престоят и паркирането на пътни превозни средства на крайната дясна лента на бул. „Цариградско шосе“, посока Център, в участък 280 метра преди и 155  метра след входа на парк-музей „Врана“.

03.10.2023