Организация на движението във връзка с протест на КНСБ и КТ „Подкрепа“

От 07:00 часа до приключване на протеста на 25.04.2024 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, превозващи участниците в мероприятието, както следва:
- на бул. „Тодор Александров“ между бул. „Кн. Мария-Луиза“ и бул. „Христо Ботев“ – двустранно;
- на паркинга на пл. „Кн. Александър I“.

От 07:00 часа до приключване на протеста на 25.04.2023 г. се забранява влизането на пътни превозни средства, както следва:
- по бул.  „Цар Освободител“ между ул. „Г. С. Раковски“ и пл. „Независимост“;
- по бул. „Кн. Александър Дондуков“ между ул. „Веслец“ и бул. „Кн. Мария-Луиза“.

24.04.2024