Организация на движението във връзка с провеждане на празничен концерт „Цветна Връбница“

От 05:00 часа до 22:00 часа на 28.04.2024 г. се забранява престоят, паркирането и влизането на пътни превозни средства по алеята между ул. „Танкист“ и ул. „Владимир Зограф“ (от западната страна на бл. 328).

26.04.2024