Организация на движението във връзка с провеждането на „Коледен парк“

От 09:00 до 20:00 часа на (22, 23, 24, 25, 26 и 27).11.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието, и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, на ул. „Уилям Гладстон“ в участъка между ул. „Хан Крум“ и пл. „Петко Р. Славейков“ – 2 (два) броя паркоместа.

23.11.2023