Организация на движението във връзка с провеждане на изборите

От 19:00 часа на 28.10.2023 г. и от 19:00 часа на 04.11.2023 г. до приключване на транспортирането и предаването на изборните книжа и материали от районните избирателни комисии поетапно се ограничава движението по бул. „Цар Освободител” между ул. „Г. С. Раковски” и бул. „Княз Ал. Дондуков”.

От 07:00 часа на 29.10.2023 г. и от 07:00 часа на 05.11.2023 г. до приключване на транспортирането и предаването на изборните книжа и материали от районните избирателни комисии се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на ул. „Княз Александър І” между ул. „Московска” и бул. „Цар Освободител” (пл. "Д-р Желю Желев“).

23.10.2023