Организация на движението във връзка с провеждане на концерт на Националния стадион „Васил Левски”


От 17:00 до 20:00 часа и от 23:00 до 24:00 часа на 30 юли 2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието, както следва:

  • на паркинга на моста пред Националния стадион „Васил Левски” – 49 (четиридесет и девет) паркоместа;
  • на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” между бул. „Драган Цанков“ и ул. „Ген. Гурко“ (югоизточно пътно платно) – 34 (тридесет и четири) паркоместа.

От 17:00 до 20:00 часа и от 23:00 до 24:00 часа на 30 юли 2023 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по югоизточното пътно платно на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” между бул. „Драган Цанков“ и ул. „Ген. Гурко“ с изключение на колите на обществения транспорт и на автомобилите на гостите, поканени на мероприятието, само при необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция” при СДВР.

26.07.2023