Организация на движението във връзка с провеждане на протест – автошествие на 26.07.2023 г.

От 07:00 часа до приключване на мероприятието на 26.07.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение МПС, обслужващи мероприятието, в западната част на паркинга на пл. „Княз Александър I“ (от страната на ул. „Княз Александър I”) – 50 (петдесет) броя паркоместа.

25.07.2023