Организация на движението във връзка с организиране на SoFest Summer

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието, и извън местата в режим на „служебен абонамент“, както следва:
- От 08:00 часа на 22.06.2023 г. до 23:00 часа и 25.06.2023 г. на ул. „Проф. Фритьоф Нансен“ при кръстовището с ул. „Гургулят“ – 2 (две) паркоместа;
- От 08:00 до 23:00 часа на 22.06.2023 г. на ул. „Проф. Фритьоф Нансен“ при кръстовището с ул. „Гургулят“ – 1 (едно) паркомясто.

15.06.2023