Организация на движението във връзка с извършване на строително-монтажни работи по бул. „Патриарх Евтимий“

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства, както следва:
- До 24:00 часа на 16.04.2024 г. по северната част на бул. „Патриарх Евтимий“ между бул. „Витоша“ и ул. „Ангел Кънчев“;
- От 20:00 часа на 16.04.2024 г. до 24:00 часа на 18.04.2024 г. по бул. „Патриарх „Евтимий“ между ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „6-ти септември“;
- От 20:00 часа на 17.04.2024 г. до 24:00 часа на 19.04.2024 г. по бул. „Патриарх Евтимий“ между ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „Проф.  Фритьоф Нансен“;
- От 20:00 часа на 14.04.2024 г. до 24:00 часа на 18.04.2024 г. на бул. „Патриарх Евтимий“ между ул. „Граф Игнатиев“ и ул. „6-ти септември“;
- От 20:00 часа 14.04.2024 г. до 24:00 часа на 16.04.2024 г. на бул. „Патриарх Евтимий“ между Петте кьошета и ул. „Цар Самуил“;
- От 20:00 часа на 16.04.2024 г. до 24:00 часа на 17.04.2024 г. на бул. „Патриарх Евтимий“ между ул. „Цар Самуил“ и ул. „Княз Борис I“.
- От 20:00 часа на 17.04.2024 г. до 24:00 часа на 18.04.2024 г. на бул. „Патриарх Евтимий“ между бул. „Витоша“ и ул. „Кн. Борис I“.
- От 20:00 часа на 18.04.2024 г. до 24:00 часа на 19.04.2024 г. на бул. „Патриарх Евтимий“ между бул. „Витоша“ и ул. „Проф. Фритьоф Нансен“.

Столичната дирекция на вътрешните работи осигурява охрана на мероприятието, постове за контрол и регулиране на движението на възловите кръстовища.

15.04.2024