Организация на движението във връзка с акредитивните посланици

От 09:00 часа до 13:00 часа на 20.05.2024 г. се осигурява паркирането на автобусите, превозващи участниците в мероприятието пред Националния археологически институт с музей.
От 09:30 часа до 12:30 часа на 20.05.2024 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Леге“ в участъка между ул. „Съборна“ и пл. „Атанас Буров“.

20.05.2024