Организация на движението във връзка със събитие в Посолството на Индия

 От 10:00 часа до приключване на събитието на 24.03.2024 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието, на ул. „Алфред Нобел“ в участъка между бул. „Шипченски проход“ и ул. „Цветан Радославов“.
От 11:00 часа до приключване на мероприятието на 24.03.2024 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Алфред Нобел“ в участъка между бул. „Шипченски проход“ и ул. „Цветан Радославов“, само при необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция” при СДВР.

25.03.2024