Организация на движението във връзка със събитие на Посолството на Република Сърбия

От 15:00 часа до приключване на събитието на 15.02.2024 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на гостите, поканени на мероприятието, на ул. „Велико Търново” между ул. „Сан Стефано” и ул. „Васил Априлов”.

15.02.2024