Организация на движението във връзка със събитие, организирано от дирекция „Държавен протокол“ при Министерството на външните работи

От 14:00 до 21:00 часа на 03.02.2024 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в събитието:
- ул. „Жетварка” между ул. „Фр. Ж.-Кюри” и ул. „Латинка”;
- ул. „Фр. Ж.-Кюри” между ул. „Жетварка” и ул. „К. Кисимов”;
- ул. „Латинка” в района на посолството.

05.02.2024