Организация на движението във връзка със събитие на Министерството на външните работи

Във връзка с информационно събитие на Министерството на вътрешните работи на Република България относно организиране на информационно събитие се въвежда промяна в организацията на движение:

► От 10:00 до 20:00 часа на 28.05.2024 г. и на 03.06.2024 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на ул. „6-ти септември“ между ул. „Ген. Паренсов“ и ул. „Граф Игнатиев“ с изключение на автомобилите, участващи в мероприятието и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“  – 2 (две) паркоместа.

 От 20:30 до 23:00 часа на 30.05.2024 г., 31.05.2024 г. и 01.06.2024 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „6-ти септември“ между ул. „Ген. Гурко“ и ул. „Граф Игнатиев“.

28.05.2024