Организация на движението във връзка със заснемане на филмова продукция

Организация на движението във връзка със заснемане на филмова продукция: от 04.06. до 12.06.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип, както следва:
- От 17:00 часа на 04.06.2023 г. до 15:00 часа на 05.06.2023 г. на паркинга на пл. „Кн. Александър I” – 30 (тридесет) паркоместа;
- От 18:00 часа на 04.06.2023 г. до 18:00 часа на 05.06.2023 г. на ул. „Марин Дринов“ между ул. „Проф. Асен Златаров“ и ул. „Васил Априлов“ – 15 (петнадесет) паркоместа;
- От 18:00 часа на 05.06.2023 г. до 14:00 часа на 06.06.2023 г. на ул. „Оборище“ между ул. „Проф. Асен Златаров“ и ул. „Васил Априлов“ – 15 (петнадесет) паркоместа;
- От 08:30 до 20:30 часа на 06.06.2023 г. на ул. „Ген. Паренсов“ между бул. „Васил Левски“ и ул. „Цар Шишман“ – 2 (две) паркоместа;
- От 08:30 до 20:30 часа на 06.06.2023 г. на паркинга на моста пред Националния стадион „Васил Левски” – 15 (петнадесет) паркоместа;
- От 17:00 часа на 11.06.2023 г. до 14:00 часа на 12.06.2023 г. на бул. „Инж. Иван Иванов“ между бул. „Тодор Александров“ и ул. „Позитано“ – 20 (двадесет) паркоместа.

02.06.2023