Организация на движението във връзка със заснемане на филм

Забранява се  престоят и паркирането с изключение на моторните превозни средства на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

► От 15:30 часа до 19:30 часа на 26.11.2023 г. и от 06:30 часа до 19:30 часа на 27.11.2023 г. на северното пътно платно на ул. „Оборище“ в участъка между бул. „Васил Левски“ и пл. „Св. Александър Невски“ – 11 (единадесет) броя паркоместа;

► От 15:30 часа до 19:30 часа на 26.11.2023 г. и от 06:30 часа до 19:30 часа на 27.11.2023 г. на паркинга на североизточната дъга на пл. „Свети Александър Невски“ в участъка между ул. „11-ти август“ и ул. „Оборище“ – 25 (двадесет и пет) броя паркоместа;

► От 15:30 часа до 19:30 часа на 26.11.2023 г. и от 06:30 часа до 12:30 часа на 27.11.2023 г. на ул. „Аксаков“ в участъка между ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „Георги Бенковски“ – 10 (десет) броя паркоместа;

► От 15:30 часа до 19:30 часа на 26.11.2023 г. и от 06:30 часа до 12:30 часа на 27.11.2023 г. на ул. „Георги Бенковски“ в участъка между ул. „Аксаков“ и ул. „Славянска“ – 22 (двадесет и два) броя паркоместа;

► От 06:30 часа до 19:30 часа на 27.11.2023 г. и 29.11.2023 г. на ул. „Панайот Волов“ при кръстовището с ул. „Чаталджа“ – 3 (три) броя паркоместа;

► От 06:30 часа до 19:30 часа на 27.11.2023г. и 29.11.2023 г. на ул. „Чаталджа“ при кръстовището с ул. „Панайот Волов“ – 3 (три) броя паркоместа;

► От 06:30 часа до 19:30 часа на (27, 28 и 29).11.2023 г. на ул. „Чаталджа“ в участъка между ул. „Панайот Волов“ и бул. „Васил Левски“ – 6 (шест) броя паркоместа;

► От 06:30 часа до 10:30 часа на 28.11.2023 г. на ул. „Стара планина“ в участъка между ул. „Черномен“ и бул. „Васил Левски“ – 6 (шест) броя паркоместа;

► От 06:30 часа до 13:30 часа на 28.11.2023 г. на бул. „Княз Александър Дондуков“ в участъка между ул. „Панайот Волов“ и бул. „Васил Левски“ – 3 (три) броя паркоместа;

От 06:30 часа до 19:30 часа на (29 и 30).11.2023 г. на бул. „Джеймс Баучер“ в участъка между ул. „Кап. Тодор Ночев“ и ул. „Червена стена“ – 40 (четиридесет) броя паркоместа;

От 15:30 часа до 19:30 часа на 01.12.2023 г. на ул. „Ген. Гурко“ в участъка между ул. „Дякон Игнатий“ и ул. „Кн. Александър I“ – 15 (петнадесет) броя паркоместа;

► От 15:30 часа до 19:30 часа на 01.12.2023 г. и от 06:30 часа до 19:30 часа на (02, 03, 04 и 05).12.2023 г. на ул. „Дякон Игнатий“ в участъка между ул. „Ген. Гурко“ и ул. „Иван Вазов“ – 15 (петнадесет) броя паркоместа;

►​​​​​​​ От 06:30 часа до 19:30 часа на (02, 03, 04 и 05).12.2023 г. на ул. „Ген. Гурко“ в участъка между ул. „Дякон Игнатий“ и ул. „Кн. Александър I“ – 35 (тридесет и пет) броя паркоместа.

27.11.2023