Организация на движението във връзка със заснемане на клип

От 11:00 до 22:00 часа на 26.11.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип на безименна улица, успоредна на бул. „Сливница“, от северозападната страна на „Западен парк“ при кръстовището с ул. „Билянини извори“ – 15 (петнадесет) паркоместа.

От 17:00 до 22:00 часа на 26.11.2023 г. се забранява влизането в двете посоки на пътни превозни средства по ул. „Билянини извори“ под мостовото съоръжение на бул. „Сливница“ на интервали от по 3 (три) минути общо 10 (десет) пъти.

 

24.11.2023