Организация на движението във връзка със заснемане на рекламен клип

От 15:30 до 19:30 часа на 26.10.2023 г. и от 06:30 до 19:30 часа на 27.11.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“ на пл. „Кн. Александър I“ – 25 (двадесет и пет) паркоместа.

От 15:30 до 19:30 часа на 26.11.2023 г., от 06:30 до 19:30 часа на 27.11.2023 г. и от 06:30 до 19:30 часа на 28.11.2023 г. се разрешава паркирането на пътни превозни средства на ул. „Съборна“ между ул. „Цар Калоян“ и пл. „Света Неделя“ (от страната на хотел „София Балкан Палас“, при служебния вход).

24.11.2023