Организация на движението във връзка със заснемане на рекламен клип

Забранява се престоят и паркирането с изключение на моторните превозни средства на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:
➢ От 07:00 часа до 16:00 часа на 21.10.2023 г. и 22.10.2023 г. на ул. „Черковна“ в участъка между ул. „Франсис де Пресансе“ и ул. „Русалка“  – 5 (пет) броя паркоместа;
➢ От 07:00 часа до 16:00 часа на 21.10.2023 г. и 22.10.2023 г. на ул. „Франсис де Пресансе“ в участъка между ул. „Алеко Константинов“ и ул. „Васил Друмев“ – 5 (пет) броя паркоместа;
➢ От 07:00 часа до 16:00 часа на 21.10.2023 г. и 22.10.2023 г. на ул. „Поп Богомил“ в участъка между ул. „Будапеща“ и ул. „Веслец“ – 6 (шест) броя паркоместа;
➢ От 07:00 часа до 16:00 часа на 21.10.2023 г. и 22.10.2023 г. на ул. „Сан Стефано“ в участъка между ул. „Марин Дринов“ и бул. „Янко Сакъзов“ – 3 (три) броя паркоместа;
➢ От 07:00 часа до 16:00 часа на 21.10.2023 г. и 22.10.2023 г. на бул. „Янко Сакъзов“ в участъка между ул. „Сан Стефано“ и ул. „Васил Априлов“ – 6 (шест) броя паркоместа.

20.10.2023