Организация на движението във връзка със заснемането на клип

От 08:00 часа до 22:00 часа на 27.07.2023 г. се забранява престоят и паркирането с изключение на моторните превозни средства на снимачния екип, на ул. "Георги Георгиев – ГЕЦ“, в участъка между ул. „Боянска“ и ул. „Георги Парцалев“ – 15 (петнадесет) броя паркоместа.

26.07.2023