Организация на движението във връзка със заснемане на рекламен клип

От 08:00 до 20:00 часа на 21.05.2024 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:
- на ул. „Московска“ между ул. „Дунав“ и ул. „Г. С. Раковски“ – 4 (четири) паркоместа;
- на ул. „Дунав“ между ул. „Врабча“ и ул. „Московска“ – 10 (десет) паркоместа.
От 08:00 до 20:00 часа на 21.05.2024 г. (в рамките на 1 час) се забранява влизането на пътни превозни средства, 3 (три/ пъти) за максимум 3 (три) минути за заснемане на кадър, както следва:
- по ул. „Московска“ между ул. „Дунав“ и ул. „Г. С. Раковски“;
- по ул. „Дунав“ между ул. „Врабча“ и пл. „Св. Александър Невски“.

20.05.2024