Организация на движението във връзка със заснемане на филм

От 20:00 часа на 07.03.2024 г. до 20:00 часа на 09.03.2024 г. се забранява престоят и паркирането с изключение на МПС на снимачния екип и извън места за служебен абонамент в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, на ул. „Съборна“ в участъка между ул. „Цар Калоян“ и ул. „Леге“ – 15 (петнадесет) броя паркоместа.

07.03.2024