Организация за движение в района на СГХГ

Във връзка със събитие на  Софийската градска художествена галерия от 09:00 часа до 19:00 часа на 06 – 08.03.2024 и 1 – 13.03.2024 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието, на ул. „Кн. Александър I“ пред сградата на Софийската градска художествена галерия – 4 (четири) броя паркоместа.

05.03.2024