Организация на движението във връзка със заснемането на видеоклип

От 07:00 до 21:00 часа на 25.11.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип на безименна улица, успоредна на бул. „Сливница“, от северозападната страна на „Западен парк“ при кръстовището с ул. „Билянини извори“ – 25 (двадесет и пет) паркоместа.

От 10:00 до 20:00 часа на 25.11.2023 г. се  забранява влизането в двете посоки на пътни превозни средства по ул. „Билянини извори“ под мостовото съоръжение на бул. „Сливница“ на интервали от по 3 (три) минути за заснемане на кадър общо 10 (десет) пъти.

24.11.2023