На 22 март 2024 г. в сградата на Столичната община се проведе работна среща с представители на 24 районни администрации

Заместник-кметът на направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ – г-жа Яна Генова, и екипът на дирекция „Спорт и младежки дейности“ представиха приоритетите в политиката на Столична община в областта на спорта и младежките дейности.

Акцент бе поставен върху възможностите за провеждане на спортни и младежки инициативи чрез финансиране по Програма „София спортува“ и Програма „София – град на младите и активните“.

Разгледани бяха задължителните ангажименти на районните администрации – Ученически игри, Постановление № 46 на Министерски съвет, периодични справки за състоянието на спортната инфраструктура и обекти – общинска собственост, предмет на управление и разпореждане. Представен бе и Календарът на Столична община за спортни и младежки дейности с традиционни събития, кампании и инициативи на местната власт.

 

25.03.2024