Най-старото училище в район „Люлин“, 37. СУ „Райна Княгиня“, вече е с изпълнени мерки за енергийна ефективност

„Обновените и построени сгради на училища и детски градини са реалната промяна за децата и младите хора на София." Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова при посещението си в 37. СУ „Райна Княгиня“ в район „Люлин“.  Училището е санирано със средства, предоставени по програма на МОН. Две училища от район „Люлин“ са получили финансиране по програмата на МОН за енергийна ефективност и с подкрепата на районния кмет реализират успешно тези проекти.

„37. СУ „Райна Княгиня“ е най-старото училище в район „Люлин“, училище със стогодишна история. Когато го заварихме, беше в доста лошо състояние и имаше нужда от сериозни ремонти дейности, – каза кметът на район „Люлин“ Милко Младенов. – Наложи се да обследваме и укрепваме сградата, да подменим дограмата. Училището нямаше физкултурен салон и децата играеха физическо в пригодена за това класна стая. Със средства от Столичната община изградихме нова модерна спортна зала и игрище с изкуствена трева на двора. Ремонтирахме покрива" – припомни още Милко Младенов.  

След поставянето на топлоизолация на сградата се очакват между 20 и 30 процента намаление на консумацията на енергия. Според директора на училището Цветомира Георгиева сградата е значително по-топла и това ще се отрази както на сметките за отопление на училището, така и за топлинния комфорт в класните стаи.

Общо 10 са училищата на територията на София, които са получили финансиране по програмата на МОН. В част от тях строителните дейности са приключили, а в  друга част се извършват в момента или предстои да започнат. Мерки за цялостна енергийна ефективност ще бъдат въведени в още 2 училища – 28. СУ в район „Красна поляна“ и 48. ОУ в район „Сердика“ – със средства по ОП „Региони в растеж“. „Това са ключови проекти за училищата и детските градини, защото намаляват потреблението на енергия, намаляват сметките и тези средства остават за други важни дейности, за учителите и децата. Намаляването на ползването на енергия е една от най-важните мерки за борба с климатичните промени“ – подчерта столичният кмет. С тези сгради стават общо 147 детските градини и училища с изпълнени цялостни  мерки за енергийна ефективност.

24 нови сгради на училища са построени в София през последните години. „През тази година очаквам да започне строителството на училище с детска градина в кв. “Манастирски ливади-запад“ и предстои да започнем изграждането на  ново училище в район „Студентски“ – каза още столичният кмет. 

22.02.2023