Над 400 проверки на строителни обекти са направени от екипите на Столичен инспекторат през фeвруари

Над 400 проверки на строителни обекти с цел извършване на контрол за спазване на изискванията за чистота и недопускане на замърсяване на града са направени в София за февруари. Екипите на Столичен инспекторат са осъществили 403 проверки на обекти, на които се извършват строителни дейности.

Като резултат от инспекциите са съставили 49 акта, от които 14 на физически лица и 35 на строителни фирми, за нарушения като липса на плътна строителна ограда, излизане от строителната площадка със замърсена ходова част на тежкотоварната техника, разпиляване на строителни отпадъци и разполагане на съоръжения по тротоари без разрешение. Обектите с най- голям дял нарушения са в районите „Студентски“, „Витоша“, „Лозенец“, „Надежда“, „Триадица“, „Сердика“ и др.

28.02.2023